Geen geïsoleerde spieroefeningen, maar bewust en totaal bewegen.

De praktijk is weer open voor reguliere zorg. Om de werkzaamheden op een verantwoorde manier te hervatten, heb ik enkele maatregelen genomen. Daarbij volg ik de adviezen van het RIVM en onze beroepsgroep nauwkeurig. Voordat u in de praktijk komt, wil ik u vragen de volgende vragenlijst te beantwoorden:

 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u momenteel één of meerdere van de volgende (ook milde!) COVID-19 symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Bij JA op één van de vragen kan ik u helaas niet in de praktijk ontvangen. U kunt contact met mij opnemen over hoe we een volgende afspraak kunnen plannen. Te denken valt aan uitstel, een telefonische afspraak, of video consult.

Indien u op al deze vragen NEE kunt beantwoorden, gaan we kijken of uw zorg noodzakelijk is, en ook of deze veilig en verantwoord kan plaatsvinden. Het kan zijn, als de oefentherapeut het nodig acht, dat er persoonlijke beschermingsmogelijkheden gedragen moeten worden.
Als we vervolgens een behandeling in de praktijk plannen, zijn de volgende hygiëne maatregelingen van toepassing:

 • Graag buiten wachten, ik kom u ophalen voor de behandeling.
 • Ook buiten dient de 1,5 meter afstand gehandhaafd te blijven.
 • De eerste behandeling duurt 40 minuten. De vervolgbehandelingen duren 25 minuten. Het is belangrijk dat deze tijd precies wordt aangehouden.
 • Er wordt tijd tussen de afspraken gepland om zo de ruimte te kunnen schoonmaken.
 • Bij binnenkomst en bij het verlaten van de praktijk kunt u de handen desinfecteren. Ik wil u vragen dit ook te doen.
 • Ik wil u vragen zelf een schoon badlaken mee te nemen.
 • Ik verzoek u geen gebruik te maken van het toilet.
 • Kom alleen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld een taalprobleem of bij kinderen tot 16 jaar, kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden.

Alvast dank voor uw medewerking!

U kunt mij bereiken op telefoonnummer 0499-464585.

Hartelijke groet, Esther te Riele