Klachtregeling

U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. In de folder ‘klachtenprocedure’ leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.

Mocht u als cliënt twijfelen aan het handelen of functioneren van uw oefentherapeut, raadpleeg dan de folder ‘klachtenprocedure’ of de folder ‘Klachtregeling paramedici eerste lijn. U kunt beide folders hieronder downloaden.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de beroepsvereniging VvOCM, tel. 030 – 26 25 627 of e-mail: info@vvocm.nl

Downloaden:

 
  Titel Aangepast op Grootte  
  Folder klachtregeling paramedici eerstelijn 30-1-2014 86,95 KB Download
  Folder klachtenprocedure 9-1-2014 195,98 KB Download