Klachtregeling

U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen.

Bij het Klachtenloket Paramedici kunt u terecht met klachten over paramedici. Wij informeren u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geven antwoord op vragen. Bent u ontevreden over een paramedicus en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kunt u bij ons een klacht indienen. Onze klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt u bij het klachtenproces. Een klacht kunt u indienen via het digitale klachtenformulier op de website van het Klachtenloket Paramedici. Ook is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. Zie voor meer informatie en het klachtenformulier www.klachtenloketparamedici.nl