Veelgestelde vragen

WAT IS HET BELANGRIJKSTE VERSCHIL TUSSEN EEN OEFENTHERAPEUT EN EEN FYSIOTHERAPEUT?

Een oefentherapeut zal een klacht altijd betrekken bij de gehele houding en het hele bewegingsgedrag van de individuele cliënt. De behandeling bij een oefentherapeut richt zich op gedragsverandering. Dat wil zeggen dat de cliënt anders zal gaan leren bewegen. Dit wordt gedaan met behulp van oefeningen die in de praktijk gedaan worden, maar ook vooral door de cliënt thuis. Een fysiotherapeut richt zich over het algemeen veel meer op de klacht zelf. Met behulp van massage, fysische therapie en oefeningen in de praktijk wordt deze klacht verholpen.

MOET IK EEN VERWIJZING HEBBEN?

Sinds 2008 kunt u rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar|Mensendieck zonder verwijzing van uw arts. Directe Toegang Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Het geeft u als patiënt de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van arts, een oefentherapeut in te schakelen. Dit geldt ook wanneer u door uw fysiotherapeut, logopedist, psycholoog, verloskundige, chiropractor of andere hulpverlener bent verwezen naar oefentherapie.

Wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening moet aan het licht brengen of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan. In principe geldt de directe toegankelijkheid voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Bekijk uw polisvoorwaarden voor de vergoeding van oefentherapie door uw verzekeraar.

HOE WEET IK OF MIJN OEFENTHERAPEUT OOK ECHT DIE OPLEIDING HEEFT GEVOLGD?

De oefentherapeut heeft de opleiding oefentherapie Mensendieck afgerond en is een bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder de zogenaamde artikel 34 beroepen in de wet BIG. Alle bij de beroepsvereniging VvOCM aangesloten oefentherapeuten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

WAT KRIJG IK VERGOED VAN MIJN ZORGVERZEKERAAR?

Mijn praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor betaling uit de basisverzekering en aanvullende verzekering. Ik declareer rechtstreeks bij de verzekeraars. Voor de behandelingen die niet in uw verzekeringspakket vallen krijgt u een rekening thuis. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over vergoeding. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor vergoedingen van uw zorgverzekeraar. Elk aanvullend pakket heeft zijn eigen maximale vergoeding.

WAT IS HET VERSCHIL TUSEN EERSTELIJNS ZORG EN TWEEDELIJNS ZORG?

Eerstelijnszorg is veelal laagdrempelige zorg die zonder verwijzing van de huisarts toegankelijk is. Voorbeelden zijn de oefentherapeut, de tandarts, de huisarts, de fysiotherapeut en de verloskundige. Tweedelijnszorg is doorgaans niet direct toegankelijk en bevindt zich meer in instellingen. Voorbeelden zijn verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en GGZ instellingen.

WAT IS DE VVOCM? 

De VvOCM is de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en is de beroepsvereniging voor oefentherapeuten. De VvOCM treedt op als belangenbehartiger voor oefentherapeuten en helpt de kwaliteit van oefentherapeutische zorg te bewaken.